CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Relation between solvent and protein dynamics as studied by dielectric spectroscopy

Helén Jansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Rikard Bergman (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Jan Swenson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Journal of Physical Chemistry B Vol. 109 (2005), 50, p. 24134-24141.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-04. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 22404

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur