CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Water dynamics in n-propylene glycol aqueous solutions

S. Cerveny ; G.A. Schwartz ; A. Alegria ; Rikard Bergman (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Jan Swenson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Journal of Chemical Physics Vol. 124 (2006), 19, p. Art. No. 194501.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-04. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 22403

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur