CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Relaxation processes in supercooled confined water and implications for protein dynamics

Jan Swenson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Helén Jansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Rikard Bergman (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Physical Review Letters Vol. 96 (2006), 24, p. Art. No. 247802.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-04. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 22402

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur