CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Implementation of a variational multiscale LES model in a high-order spectral element Method

T. Gjesdal ; T. E. Wasberg ; B. Anders Pettersson-Reif (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära ; Extern)
7th World Congress on Computational Mechanics. July 16 – 22, Los Angeles, CA, USA (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-30.
CPL Pubid: 22401

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur