CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Code Rate Optimization in Elastic Optical Networks

Juzi Zhao (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Li Yan (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Henk Wymeersch (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
41st European Conference on Optical Communication, ECOC 2015, Valencia, Spain, 27 September - 1 October 2015 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We combine adaptive coding with nonlinear impairment-aware routing and spectrum allocation problem in elastic optical networks. An integer linear program formulation and low-complexity heuristics are proposed. Results indicate that over 50% bandwidth reduction can be obtained due to code-rate optimization.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-10-12. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 223990

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem
Fotonik

Chalmers infrastruktur

 


Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Adaptive optical networks: Theory and algorithms for system optimization (VR//2012-5280)