CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Power Optimization in Nonlinear Flexible-Grid Optical Networks

Li Yan (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Juzi Zhao (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Henk Wymeersch (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
41st European Conference on Optical Communication, ECOC 2015, Valencia, Spain, 27 September - 1 October 2015 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

The routing and spectrum assignment in nonlinear flexible-grid networks is extended by optimizing the power separately for each connection. This yields 24% bandwidth reduction for large networks. An Optimization formulation and decomposition strategy are proposed to solve the problem.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-10-12. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 223989

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem
Fotonik

Chalmers infrastruktur

 


Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Adaptive optical networks: Theory and algorithms for system optimization (VR//2012-5280)