CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Looking beyond land use change issues

Göran Berndes (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Biofuels, Bioproducts and Biorefining (1932-104X). Vol. 2 (2008), 6, p. 487-488.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-10-10. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 223974

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Geovetenskap och miljövetenskap
Naturresursteknik

Chalmers infrastruktur