CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The bioenergy and water nexus

M. Otto ; Göran Berndes (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; U. Fritsche
Biofuels, Bioproducts and Biorefining (1932-104X). Vol. 5 (2011), 4, p. 343-346.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Bioenergy development may increase the pressure on water, but also provides opportunities to improve water productivity and increase access to water. © 2011 Society of Chemical Industry and John Wiley & Sons, Ltd Copyright © 2011 Society of Chemical Industry and John Wiley & Sons, Ltd.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-10-10. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 223968

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Miljövetenskap
Energisystem

Chalmers infrastruktur