CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reconstructing the History of the Main Volvo Tuve Plant: Some general trends, reasons and consequences for different assembly system designs

Tomas Engström (Institutionen för logistik och transport) ; Bo Blomquist ; Ove Holmstrom
International Journal of Operations & Production Management (0144-3577). Vol. 24 (2004), 8, p. 820 – 839.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Var ett specialnummer av IJOPM (redaktör: Terry Wallace), vilket var material till “The end of the end of good work? A special conference on current state of work organisation within Volvo AB”, en vetenskaplig konferens om två dagar vid Pedagogiska Institutionen inom Högskolan i Borås via moderinstitutionen 2004 (finansiär var Volvo AB)Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-04-12.
CPL Pubid: 2239

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för logistik och transport (2002-2004)
Sociologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur