CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tasting genuine research in a course on tissue engineering

Patric Wallin (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Julie Gold (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers))
41st SEFI Conference 2013, Leuven, Belgium, 16-20 September 2013 (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Benefits of undergraduate research, Inquiry-based learning, Linking research and teaching, Tissue engineeringDenna post skapades 2015-10-08. Senast ändrad 2016-07-05.
CPL Pubid: 223819

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik (2007-2015)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


From Tissue Engineering to Engineering Education Research: Designing in vitro cell microenvironments and undergraduate research experiences