CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Methodological analysis of SEFI EER papers

L. Malmi ; Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers)) ; R. Curmi ; E. De Graaff ; G. Duffy ; C. Kautz ; P. Kinnunen ; B. Williams
41st SEFI Conference 2013, Leuven, Belgium, 16-20 September 2013 (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Engineering education research, Research methods, Taxonomy, TheoryDenna post skapades 2015-10-08.
CPL Pubid: 223818

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur