CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Interpretative Flexibility of "Green" in the Building Sector: Diachronic and Synchronic Perspectives

Ann-Charlotte Stenberg (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi) ; Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
International Studies of Management & Organization Vol. 36 (2006), 2, p. 32-54.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2009-04-08.
CPL Pubid: 22370

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur