CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

From Verification to Optimizations

Rigel Gjomemo ; Kedar S. Namjoshi ; Phu H. Phung (Institutionen för data- och informationsteknik (GU) ; Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; V. N. Venkatakrishnan ; Lenore D. Zuck
Lecture Notes in Computer Science Vol. 8931 (2015), p. 300-317.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-10-04. Senast ändrad 2015-11-23.
CPL Pubid: 223638

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (GU) (GU)
Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)

Chalmers infrastruktur