CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Note on the Importance of Weak Convergence Rates for SPDE Approximations in Multilevel Monte Carlo Schemes

Annika Lang (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
11th International Conference on Monte Carlo and Quasi Monte Carlo Methods in Scientific Computing, MCQMC 2014, Leuven, Belgium, 6-11 April 2014 (2194-1009). Vol. 163 (2016), p. 489-505.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

It is a well-known rule of thumb that approximations of stochastic partial differential equations have essentially twice the order of weak convergence compared to the corresponding order of strong convergence. This is already known for many approximations of stochastic (ordinary) differential equations while it is recent research for stochastic partial differential equations. In this note it is shown how the availability of weak convergence results influences the number of samples in multilevel Monte Carlo schemes and therefore reduces the computational complexity of these schemes for a given accuracy of the approximations.

Nyckelord: Stochastic partial differential equations, Multilevel Monte Carlo methods, Finite element approximations, Weak error analysis, Stochastic heat equationDenna post skapades 2015-10-01. Senast ändrad 2017-01-17.
CPL Pubid: 223545

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Tillämpad matematik
Sannolikhetsteori och statistik

Chalmers infrastruktur