CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Editorial overview: Sustainability challenges: Assessing climate change adaptation in Africa

David Simon (Mistra Urban Futures) ; H. Leck
Current Opinion in Environmental Sustainability (1877-3435). Vol. 13 (2015), p. iv-viii.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-10-01. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 223538

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Miljövetenskap

Chalmers infrastruktur