CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efficient forward modelling by matrix representation of sensor responses

Patrick Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; Mattias Ekström (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; S.A. Buehler ; C. Melsheimer
Int. J. Remote Sensing Vol. 27 (2006), p. 1793-1808.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-26. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 22350

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik (2005-2008)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur