CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Orthotropic criteria for transverse failure of non-crimp fabric-reinforced composites

Henrik Molker (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Dennis Wilhelmsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Renaud Gutkin ; Leif Asp (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Journal of composite materials (0021-9983). Vol. 50 (2015), 18, p. 2445-2458.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In this paper, a set of failure criteria for transverse failure in non-crimp fabric-reinforced composites is presented. The proposed failure criteria are physically based and take into account the orthotropic character of non-crimp fabric composites addressing the observed lack of transverse isotropy. Experimental data for transverse loading out-of-plane in combination with in-plane loads are scarce. Therefore, to validate the developed criteria, experimental data are complemented with numerical data from a representative volume element model using a meso-micromechanical approach. The representative volume element model also provides a deeper understanding of how failure occurs in non-crimp fabric composites. Strength predictions from the developed set of failure criteria show good agreement with the experimental and numerical data.

Nyckelord: Carbon fibre composites, textile fabrics, transverse strength, failure envelopes, representative volume element



Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-30. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 223484

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Hållbar utveckling
Maskinteknik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


On matrix-driven failure in unidirectional NCF composites - A theoretical and experimental study


Failure prediction of orthotropic Non-Crimp Fabric reinforced composite materials