CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Imaging Bond Formation Between a Gold Atom and Pentacene on an Insulating Surface

Jascha Repp ; Gerhard Meyer ; Sami Paavilainen (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Fredrik E. Olsson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Mats Persson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Science Vol. 312 (2006), p. 1196.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 22346

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur