CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Making History Matter: The Historian as Expert

Per Lundin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society)
Mobility in History: The Yearbook of the International Society for the History of Transport, Traffic and Mobility (2296-0503). Vol. 7 (2016), p. 7-16.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-29. Senast ändrad 2017-01-12.
CPL Pubid: 223384