CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Martin Kohlrausch & Helmut Trischler, Building Europe on Expertise: Innovators, Organizers, Networkers (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014)

Per Lundin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
Berichte zur Wissenschaftsgeschichte (0170-6233). Vol. 38 (2015), 3, p. 262-264.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-09-29. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 223382

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Teknikhistoria

Chalmers infrastruktur