CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Recent developments in the line-by-line modeling of outgoing longwave radiation

S.A. Buehler ; A. von Engeln ; E. Brocard ; V.O. John ; T. Kuhn ; Patrick Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik)
J. Quant. Spectros. Radiat. Transfer Vol. 98 (2006), p. 446-457.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-26. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 22338

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik (2005-2008)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur