CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A new apparatus and methodology for hydromechanical testing and geometry scanning of a rock fracture under low normal stress

Johan Thörn (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Åsa Fransson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
International Journal of Rock Mechanics And Mining Sciences (1365-1609). Vol. 79 (2015), p. 216-226.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Fracture aperture, Hydromechanical coupling, Rock fracture, Stereo photogrammetryDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-29. Senast ändrad 2015-11-11.
CPL Pubid: 223367

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


The Impact of Fracture Geometry on the Hydromechanical Behaviour of Crystalline Rock