CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Business model paradigms in road transport service sector and truck market

Henrik Agndal ; Benedikte Borgström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Lianguang Cui ; Susanne Hertz ; Leif-Magnus Jensen ; Veronika Pereseina
NOFOMA conference proceedings (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-09-29. Senast ändrad 2015-10-23.
CPL Pubid: 223351

 

Institutioner (Chalmers)

Företagsekonomiska institutionen, Redovisning (GU)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur