CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New evidence of light-induced structural changes detected in As-S glasses by photon energy dependent

R. Holomb ; N. Mateleshko ; V. Mitsa ; Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Aleksandar Matic (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; M. Veres
Journal of Non-Crystalline Solids Vol. 352 (2006), p. 1607-1611.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 22334

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur