CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photo-induced transformations in 2,2:5,2-terthiophene thin films on silver

Yury Alaverdyan (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Physical Chemistry Chemical Physics Vol. 8 (2006), p. 1445-1450.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 22333

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur