CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multicomponent Adsorption of H2/CO/CO2 on BaZSM-5

Sang Kompiang Wirawan (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Derek Creaser (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik)
International Symposium on Zeolites and Microporous Crystals (2006)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: Zeolite, Adsorption, Multicomponent, ZSM-5Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 22330

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik
Ytbehandlingsteknik

Chalmers infrastruktur