CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arbetsmätning

Peter Almström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Karlebo Handbok, redaktörer: S. Björklund, G. Gustafsson, L. Hågeryd, B. Rundqvist p. 686-695. (2015)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-25.
CPL Pubid: 223247

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Produktion
Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur