CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Designing Quality of Care - Contributions from Patients and Relatives

Susanne Gustavsson ; Ida Gremyr (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Elisabeth Kenne Sarenmalm
Journal of Clinical Nursing (0962-1067). Vol. forthcoming (2015), forthcoming, p. forthcoming.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-25. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 223240

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Annan teknik
Omvårdnad

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Patient involvement in quality improvement