CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A case study of a principally new way of materials kitting — an evaluation of time consumption and physical workload

M. Christmansson ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik) ; G.-Å. Hansson ; K. Ohlsson ; J. Unge Bystrom ; T Moller ; M. Forsman
International Journal of Industrial Ergonomics Vol. 30 (2002), 1, p. 49-65.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2007-08-21.
CPL Pubid: 2232

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur