CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bär för antioxidanter

Fantastiska men missbrukade

Göran Petersson (Institutionen för kemi och kemiteknik)
2015. - 13 s.
[Rapport]

Svenska bär som lingon, tranbär, blåbär och svarta vinbär är rika källor till hälsoskyddande flavonoider och andra fenoliska antioxidanter. Rapporten tar upp senare års forskningsrön om den mycket komplexa kemiska strukturen och metabolismen i människan för särskilt antocyaniner och flavonolglykosider. Både mixen av polyfenoler och antioxidanteffekten blir annorlunda och svårrankad i människan jämfört med bären.

Däremot står det klart att hälsovärdet är högst för färska och frysta hela bär. I processade bärprodukter och bärdrycker går en stor del av de känsliga antioxidanterna förlorade. Mycket tillsatt socker gör typiskt produkter som sylt, saft, bärsorbet och bäryoghurt hälsomässigt olämpliga.

Nyckelord: skogsbär, svenska, fenoler, flavonoider, antocyaniner, biokemi, metabolism, bärprodukter, bärdrycker, hälsaDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-24. Senast ändrad 2015-09-29.
CPL Pubid: 223165

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Biokemi och molekylärbiologi
Hälsovetenskaper

Chalmers infrastruktur