CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Industrielle Praxis modellbasierter Entwicklung im Bereich eingebetteter Systeme

Grischa Liebel (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)) ; Nadja Marko ; Matthias Tichy ; Andrea Leitner ; Jörgen Hansson (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers))
Multikonferenz Software Engineering & Management (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-23. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 223089

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)
Institutionen för data- och informationsteknik (GU) (GU)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur