CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Model-Based Engineering for Embedded Systems in Practice

Nadja Marko ; Grischa Liebel (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)) ; Daniel Sauter ; Aleksander Lodwich ; Matthias Tichy ; Andrea Leitner ; Jörgen Hansson
Göteborg : University of Gothenburg, 2014. - 46 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-23. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 223088

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)
Institutionen för data- och informationsteknik (GU) (GU)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Datorteknik
Annan data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur