CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using vocabulary as an indicator of development of academic literacy and academic success

Hans Malmström (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers)) ; Magnus Gustafsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers)) ; Diane Pecorari
8th Biennial Conference of the European Association for the Teaching of Academic Writing (EATAW), Tallinn, June 15-17, 2015 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-09-22. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 223061

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Språk och litteratur
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
Lingvistik
Språkstudier

Chalmers infrastruktur