CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessment of a Recent Model of Turbulent Scalar Flux in RANS Simulations of Premixed Bunsen Flames (short paper)

Ehsan Yasari (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Turbulence Heat and Mass Transfer 8, Proceedings of the Eight International Symposium on Turbulence, Heat and Mass Transfer 8, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 15-18 September, 2015, Eds. by K. Hanjalic, T. Miyauchi, D. Borello, M. Hadziabdic, and P. Venturini, Begel House Inc., New York (2377-2816). p. 533-536. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-22. Senast ändrad 2015-12-18.
CPL Pubid: 222974

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur