CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The importance of political direction: An analysis of the Swedish marine energy innovation system

Johnn Andersson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Eugenia Perez Vico ; Linus Hammar
International Sustainability Transitions Conference 2015 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-22. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 222970

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Naturresursteknik
Energisystem
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur