CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Separation Phenomena on a Passenger Car

Sabine Bonitz (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2015. - 73 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: flow separation, vehicle aerodynamics, surface pressure, limiting streamlinesDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-21.
CPL Pubid: 222956

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system (2010-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Teknisk mekanik
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Investigation of three-dimensional flow separation patterns and surface pressure gradients on a notchback vehicle


Structures of Flow Separation on a Passenger Car


Examination

Datum: 2015-09-18
Tid: 13:15
Lokal: VDL
Opponent: Philipp Schlatter