CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessment of a Recent Model of Turbulent Scalar Flux in RANS Simulations of Premixed Bunsen Flames

Ehsan Yasari (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
THMT15, Proceedings of the International Symposium Turbulence, Heat and Mass Transfer 8, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, September 15-18, 2015, Eds. by K. Hanjalic, T. Miyauchi, D. Borello, M. Hadžiabdić, and P. Venturini, (2377-4169). p. 1-12. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Full lenghth paper.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-21. Senast ändrad 2015-12-18.
CPL Pubid: 222939

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur