CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Monitoring Complex Processes: Cognitive Model of the Control Room Operator's Information Process

Anna Thunberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design)
International Ergonomics Association Congress (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: process control, human factors, alarm systemDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 22290

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Kognitionsvetenskap

Chalmers infrastruktur