CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

E-commerce and logistical consequences

Ola Hultkrantz (Institutionen för transportteknik) ; Kenth Lumsden (Institutionen för transportteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 2229

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Meddelande - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för transportteknik 109