CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

WINNER MAC for Cellular Transmission

Mikael Sternad ; Tommy Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Göran Klang
15th IST Mobile & Wireless Communications Summit, Myconos, Greece (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Multiple access, Medium access control, 4G cellular wirelessDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 22276

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Datatransmission

Chalmers infrastruktur