CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance of an Adaptive Multiuser OFDM Uplink With Carrier Frequency Offsets

Wei Wang (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tommy Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Proceedings IEEE Vehicular Technology Conference Spring, Melbourne, Australia (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: multiple access, OFDM, frequency offsetDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 22274

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Datatransmission

Chalmers infrastruktur