CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reliability of Packet Transmissions in Vehicular Networks

Erik Steinmetz (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2015.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Vehicular Communication, Reception Probability, Stochastic GeometryDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-17. Senast ändrad 2017-09-05.
CPL Pubid: 222721

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Transport
Reglerteknik
Kommunikationssystem

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2015-10-23
Tid: 10:00
Lokal: Room EF, floor6, Hörsalsvägen 11, Chalmers University of Technology
Opponent: Prof. Fredrik Tufvesson, Department of Electrical and Information Technology, Lund University, Sweden