CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ellipticity Induced in Vacuum Birefringence

Greger Torgrimsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori)
Few-Body Systems (0177-7963). Vol. 56 (2015), 6-9, p. 615-620.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We consider signals of photon-photon scattering in laser-based, low energy experiments. In particular, we consider the ellipticity induced on a probe beam by a strong background field, and compare it with a recent worldline expression for the photon polarisation flip amplitude. When the probe and the background are plane waves, the ellipticity is equal to the flip amplitude. Here we investigate the ellipticity-amplitude relation for more physical fields.Denna post skapades 2015-09-17. Senast ändrad 2015-09-25.
CPL Pubid: 222717

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur