CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Varför är stora båtar slankare än små?

Lars Larsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
Search Magazine 4, (2015)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Stabiliteten är kanske den viktigaste egenskapen hos en segelbåt. Tillräcklig stabilitet är en förutsättning för att båten skall vara säker att segla. En mer stabil båt kan bära mer segel vilket ger större drivkraft. Men hur uppkommer stabiliteten? Hur påverkas den av skrovets form? Hur viktig är båtens tyngd och tyngdpunkt? Frågorna är många.Det här är den fjärde artikeln i en serie om teorierna bakom design, konstruktion och andra mer eller mindre förklarliga fenomen inom seglingsområdet.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-17.
CPL Pubid: 222707

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur