CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Brett och platt akterskepp - ett lyckat koncept - eller inte?

Lars Larsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik)
Search Magazine 3, p. 78-82. (2015)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Snabba segelbåtar för professionella kappseglingar som till exempel Volvo Ocean Race har i regel väldigt breda och platta akterskepp. Idag är samma koncept vanligt även bland cruisingbåtar. Men är det verkligen så lyckat? Hur ser den optimala akterspegeln ut för en segelbåt? Bör den vara nedsänkt? Beror den på båtens fart? Frågorna är många. Det här är den tredje artikeln i en serie om teorierna bakom design, konstruktion och andra mer eller mindre förklarliga fenomen inom seglingsområdet.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-17.
CPL Pubid: 222705

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik (2015-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur