CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Varför är en lång båt snabbare än en kort?

Lars Larsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik)
Search Magazine 2, p. 78-82. (2015)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Finns det en gräns för hur snabbt en båt kan gå? Vad är deplacementfart och planing? Vilka skrov kan plana? Hur mycket påverkar vikten? Är det lönt att tömma båten före kappsegling? Det här är andra artikeln i en serie om teorierna bakom design, konstruktion och andra mer eller mindre förklarliga fenomen inom seglingsområdet.

Nyckelord: båtar, längd, fartDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-17.
CPL Pubid: 222704

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik (2015-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Maskinteknik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur