CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Yeast cell factories on the horizon: Metabolic engineering in yeast gets increasingly more versatile

Jens B. Nielsen (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi)
Science (0036-8075). Vol. 349 (2015), 6252, p. 1050-1051.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-17. Senast ändrad 2017-01-17.
CPL Pubid: 222664

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)