CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Perspektiv på bostadsförnyelse: Slutrapport från en förstudie av Högsbohöjd

Paula Femenias (Institutionen för arkitektur) ; Maria Liabäck (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Niklas Skogsäter (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
2015. - 33 s.
[Rapport]

Nyckelord: bostadsförnyelse, ombyggnad, erfarenheter, värdeområden, arkitektoniska värdenDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-17. Senast ändrad 2017-06-30.
CPL Pubid: 222658

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Arkitekturteknik
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur