CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Perspektiv på bostadsförnyelse: Vad kan vi lära av tidigare renoveringar?

Paula Femenias (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Centrum för Management i Byggsektorn, CMB, 2015. - 12 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Kortrapport om forskning 2015:3Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-17. Senast ändrad 2015-09-22.
CPL Pubid: 222648