CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mask testing of 28 gbaud 16-QAM transmitters using time-resolved error vector magnitude

Carl Lundström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Henrik Eliasson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; I. Fatadin ; Pontus Johannisson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Signal Processing in Photonic Communications, SPPCom 2015; Omni Parker HouseBoston; United States; 27 June 2015 through 1 July 2015 p. SpS4D.3. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We propose time-resolved EVM for characterization of 16-QAM transmitters. By designing a mask test, different impairments can be separated and quantified. The impact from quadrature error and timing skew are investigated experimentally.Denna post skapades 2015-09-17. Senast ändrad 2016-01-18.
CPL Pubid: 222636

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)